Építési előírások

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Településképi törvény) és a végrehajtásáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet határozza meg a településkép védelmével kapcsolatos új jogszabályi kereteket. 2018. január 1-től településképre vonatkozó követelményt a helyi építési szabályzat (HÉSZ) szövege már nem tartalmazhat.

Az új rendelkezések értelmében a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet előírásait együttesen kell figyelembe venni tervezés és építkezés során. A helyi építési szabályzat határozza meg, hogy mit és hogyan lehet építeni az adott övezetben, az adott ingatlanon. A településképi rendelet különböző karakterű településrészek kijelölésével fogalmazza meg a településképre, az épület megjelenésére vonatkozó elvárásokat.

A településképi rendelet érthetőségét segíti az arculati kézikönyv, mely fotók segítségével mutatja be Törökbálint hangulatát, utcaképét, a településrészek jellegzetességeit, az épületek, építészeti részletek, kerítések stb. kialakítására vonatkozó ajánlásokat.

A településképi rendelet tartalmazza továbbá a helyi építészeti értékvédelemről, a településképi véleményezésről, bejelentésről, kötelezésről, valamint a reklámhordozókról szóló előírásokat is.


Településrendezés

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

 • Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról a módosító önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben  >>>
 • Szabályozási tervlap melléklet - SZT-1 >>>
 • Szabályozási tervlap melléklet - SZT-2 >>>
 • Szabályozási tervlap melléklet - SZT-3 >>>

Településszerkezeti Terv (TSZT)

 • Törökbálint Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadása, 5/2019. (I.21.) ÖK határozat >>>
 • Törökbálint város településszerkezeti terve - tervlap >>>

Településkép

Dokumentum

 • Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) >>>

Rendelet

 • Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelet a településkép minőségi alakításáról és védelméről >>>
 • 1. melléklet: Helyi védettségű épületek, épületegyüttesek, területek, szobrok, emlékművek felsorolása >>>
 • 2. melléklet: Helyi területi védelemmel érintett területek térképi lehatárolása >>>
 • 3. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolása >>>
 • 4. melléklet: Ajánlott fák listája >>>
 • 5. melléklet: Helyi védettségű épületek nyilvántartása >>>

Fotófeltöltés

A 20/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelet (5) A 42.§ (3) e) pontban meghatározott esetben az utcaképi illeszkedést a tervezett épület utcai homlokzatát és a két szomszédos épületet ábrázoló utcakép, valamint a környezetről 5 fotó benyújtásával kell igazolni. Ennek értelmében kérjük, hogy a fotókat a e-mail címre küldjék az építtető, vagy az általa megbízott tervező, valamint az épület címének egyértelmű azonosíthatóságával.

Korlátozások:

 • a fotók lehetséges formátuma: jpg, png
 • egy fotó maximális mérete: 2 MByte