Polgármester
Polgármesteri felhívás - hívd a nagyit!

Polgármesteri felhívás - hívd a nagyit!

2020.04.01.  

A kényszerű és szükséges bezártság mindannyiunkat megvisel. Kizökkenünk a napi rutinból, társas kapcsolataink leredukálódnak, aggódunk egészségünkért, családunkért és a hosszú évek munkájával felépített egzisztenciánkért.

Most mégis azt kérném Önöktől, hogy forduljunk ismét a leginkább veszélyeztetett korosztály, az idősek felé.

Tudom, hogy mindenki igyekszik a lehető legtöbbet megtenni - tehermentesíteni, segíteni őket a bevásárlással, a gyógyszerek beszerzésével. A legnagyobb tiszteletet érdemlő, fontos dolgok ezek, de van, ami legalább ennyire fontos. Többségünk a gyermekeivel, házastársával, szűkebb vagy népesebb családjával tölti most az idejét, ha korlátozott keretek között is, de a legszükségesebb teendők, a munkavégzés miatt kimozdul otthonról. Azonban idős polgárainkat az első pillanattól fogva kérik az otthonmaradásra, közülük sokan most már napok, hetek óta vannak teljesen egyedül. Számukra a szociális együttlét szinte minden formája elérhetetlenné vált, a híradások pedig egyre nyugtalanítóbb és ijesztőbb adatokat, képeket közölnek a világ minden tájáról.

Tovább »

Polgármesteri tájékoztató a koronavírus fertőzés törökbálinti megelőzése érdekében tett intézkedésekről

Polgármesteri tájékoztató a koronavírus fertőzés törökbálinti megelőzése érdekében tett intézkedésekről

2020.03.31.  

Az Operatív Törzzsel egyeztetve, a pénteki naptól engedélyezem a piac újbóli megnyitását. Az egészségügyi szabályok és előírások maximális betartása mellett - melyet a Városgondnokság, a Városőrség és a rendőrség is ellenőrizni fog.

A kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet értelmében, 9 és 12 óra között kizárólag a 65 év felettiek, míg 12 és délután 3 óra között a 65 év alattiak vásárolhatnak.

Törökbálint szerencsés helyzetben van! A mindenkori képviselő-testületek munkájának köszönhetően bevételeink országos szinten is a legmagasabbak között vannak, az utóbbi öt évben pedig megtörténtek az intézményrendszerünket érintő legfontosabb fejlesztések.

Mindezek teszik lehetővé, hogy a következő időszakban a takarékos gazdálkodás mellett lehetőségünk van az Önök terheinek csökkentésére.

Tovább »

Ülésezett a törökbálinti operatív törzs

Ülésezett a törökbálinti operatív törzs

2020.03.27.  

Megtartotta első ülését a törökbálinti operatív törzs, ahol áttekintettük az eddig megtett intézkedéseket és felmértük a ránk váró feladatokat.

A megbeszélés után a következő intézkedéseket hoztam...

Tovább »

Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

2020.03.26.  

Örökérvényű, hogy mindannyian felelősek vagyunk családunkért, szűkebb és tágabb környezetünkért, nemzetünkért!

Fogjunk össze, írjuk alá, nekünk csak egy kattintás! Ne feledjék, minden magyar felelős minden magyarért!

Tovább »

Lakossági felhívás

Lakossági felhívás

2020.03.26.  

Több nemzetközi szervezet, köztük a WHO, és a magyarországi működésű Levegő Munkacsoport is felhívta a figyelmet arra, hogy a levegő szennyezettsége jelentősen súlyosbítja a koronavírus-járvány következményeit.

Tovább »

Zöldhulladék elszállítása

Zöldhulladék elszállítása

2020.03.25.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Elek Sándor polgármester saját hatáskörben meghozott döntése értelmében, a Városgondnokság munkatársai a 2020. március 24-én megkezdik a lakosok által már kihelyezett zöldhulladék elszállítását.

Tovább »

Kivételes méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás (veszélyhelyzeti támogatás)

Kivételes méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás (veszélyhelyzeti támogatás)

2020.03.25.  

Veszélyhelyzeti támogatás (rendkívüli települési támogatás) azoknak a személyeknek nyújtható, akik a koronavírus-járvány miatt tartósan vagy időszakosan nem tudják folytatni keresőtevékenységüket, és erre vonatkozóan igazolást tudnak bemutatni vagy ennek hiányában nyilatkozatukkal igazolják, hogy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek.

A támogatás jövedelemvizsgálathoz kötött, mely alapján azon személyek részesülhetnek a rendelkezésre álló 30 millió forintos keretből, akik a járvány következtében munkájukat elvesztették vagy fizetés nélküli szabadságra kényszerültek és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az

  • egyedül élő kérelmező esetén a 128.250,- Ft-ot,
  • család esetében a 114.000,- Ft-ot.

Tovább »

Segítsük a törökbálinti időseket!

Segítsük a törökbálinti időseket!

2020.03.24.  

Nagy tisztelettel kérem Önöket, ha módjukban áll, Önök is érdeklődjenek a környezetükben élő időseknél, tudnak-e bármiben (bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.) a segítségükre lenni! Amennyiben erre nincs lehetőségük, de tudomásuk van a lakókörnyezetükben olyan idős személyről, aki segítségre szorul, jelezzék felénk az erre rendszeresített nyomtatványon vagy a megadott telefonszámon. A bejelentést természetesen a segítségre szoruló idősek is megtehetik, bejelentésüket követően az Önkormányzat gondoskodni fog ellátásukról.

Tovább »

Polgármesteri tájékoztató a koronavírus fertőzés törökbálinti megelőzése érdekében tett intézkedésekről

Polgármesteri tájékoztató a koronavírus fertőzés törökbálinti megelőzése érdekében tett intézkedésekről

2020.03.24.  

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Törökbálinton jelenleg nincs igazolt koronavírussal fertőzött személy. Hatósági karantént azonban 8 fő esetében (három címen) rendeltek el.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírussal kapcsolatos küzdelem megsegítésére vezetésemmel a mai nappal megalakult a Törökbálinti Operatív Törzs.

Tovább »

Napliget fejlesztési területre vonatkozóan a helyi építési szabályzat (HÉSZ) egyszerűsített véleményezési eljárásban történő módosítása

Napliget fejlesztési területre vonatkozóan a helyi építési szabályzat (HÉSZ) egyszerűsített véleményezési eljárásban történő módosítása

2020.03.23.  

A Képviselő-testület 36/2020. (II. 19.) ÖK határozatában - okulva a korábbi kedvezőtlen tapasztalatokból (közérdekű kötelezettségvállalás nem teljesítése) - szükségesnek tartotta a felkészülést arra az eshetőségre, hogy a felek közötti megállapodás nem jön létre a területre vonatkozó változtatási tilalom lejártáig, és ezért elrendelte a Napliget fejlesztési területre vonatkozóan a helyi építési szabályzat (HÉSZ) egyszerűsített véleményezési eljárásban történő módosítását az alábbiak szerint...

Tovább »