Felhívások
Teljes forgalomkorlátozás a Bajor Gizi utcában

Teljes forgalomkorlátozás a Bajor Gizi utcában

2020.05.25.  

Törökbálint Város Önkormányzata útjavítási munkákat végeztet 2020. május 26. és 2020. május 31. között a Bajor Gizi utca Kerekdomb utca és Köztársaság tér közötti szakaszán, a teljes útpálya szélességében.

Ezent időszak alatt az érintett útszakaszon teljes forgalomkorlátozás lép életbe.

Tovább »

Hatósági engedélyek kiadása

Hatósági engedélyek kiadása

2020.05.18.  

A Kormányrendelet hatálya alá tartozó esetekben az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén, az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.

A bejelentéseket a e-mail címre küldhetik meg.

Tovább »

Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallási határidejének változásáról

Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallási határidejének változásáról

2020.05.12.  

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 22-én lépett hatályba a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, mely alapján a helyi adót fizető egyéni és társas vállalkozások a helyi iparűzési adókötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik.

Tovább »

Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíjra a 2020/2021. tanévre

Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíjra a 2020/2021. tanévre

2020.05.12.  

Törökbálint Város Önkormányzata
tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet azon középiskolai nappali tagozaton, 10-13. évfolyamon tanuló diákok részére,
akiknek állandó lakhelye Törökbálinton van.

Tovább »

Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés előkészítése

Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés előkészítése

2020.05.04.  

A biológiai szúnyoggyérítést megfelelően alkalmazva a kémiai irtások mellőzhetőek. Alkalmazásakor olyan baktériumkészítmények használatával történik a védekezés, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja. Területarányosan a módszer lényegesen olcsóbb a kémiai irtásnál, és megkíméli környezetünket, az élővilágot, és magunkat, embertársainkat a vegyszerekkel való érintkezéstől.

Tovább »

Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

2020.04.30.  

A Szérűskert Bölcsődébe a 2020/2021-es nevelési év jelentkezési rendje a koronavírus járvány következtében a személyes találkozás nélkül az alábbiak szerint módosul.

A felvételi kérelem leadása: 2020 június 19-ig

A felvételi kérelem leadásának módja: az összes kért dokumentum beszkennelt vagy lefotózott, - lehetőség szerint - pdf fájlban történő elküldése e-mailben a e-mail címre.

Tovább »

Pályázati felhívás szociális tanulmányi ösztöndíjra a 2020/2021. tanévre

Pályázati felhívás szociális tanulmányi ösztöndíjra a 2020/2021. tanévre

2020.04.29.  

Törökbálint Város Önkormányzata szociális tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a Törökbálinton állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai nappali tagozatos diákok részére.

Tovább »

Javaslatkérés „Törökbálintért

Javaslatkérés „Törökbálintért" emlékplakett kitüntetésre

2020.04.24.   [301 KB]

Az emlékplakett adományozására vonatkozó javaslatokat írásban, legkésőbb 2020. május 31-ig beérkezőleg ké1jük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére.

A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy szervezet adatait, rövid bemutatását, tevékenységének, teljesítményének ismertetését, méltatását, a javaslat indokait.

Tovább »

Jegyzői közlemény a Hosszúréti-patak szennyezése ügyében

Jegyzői közlemény a Hosszúréti-patak szennyezése ügyében

2020.04.19.  

Tájékoztatom Önöket arról, hogy ma délelőtt helyszíni szemlét tartottam, ezt követően konzultáltam az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, majd pedig megkerestem a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot (KDVVIZIG), mint a patak kezeléséért jogszabály alapján felelős szervet.

A KDVVIZIG ügyeletes munkatársa a jelzést követően rövidesen Törökbálintra érkezett, és a helyszín közös bejárását követően a szennyezés tényét jegyzőkönyvben rögzítettük. Megállapítottuk, hogy a szennyezés utánpótlása megszűnt, így azonnali beavatkozásra nincs szükség, de a szennyezés kivizsgálása, illetve a szennyező kilétének hivatalos megállapítása elengedhetetlen. Ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megtettem, az eredményről a Tisztelt Lakosságot tájékoztatni fogom.

Tovább »

Tájékoztató a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében a Polgármesteri Hivatal működését érintő intézkedésekről

Tájékoztató a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében a Polgármesteri Hivatal működését érintő intézkedésekről

2020.04.16.  

Személyes ügyfélfogadás 2020. április 15-től kizárólag az alábbi ügyekben, előre egyeztetett időpontban lehetséges:

  • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
  • házasságkötési szándék bejelentése
  • házasságkötés a házasság érvényességéhez szükséges két tanú, valamint indokolt esetben tolmács jelenlétében

Tovább »