Felhívások

Adóiroda tájékoztatása 2020. évi adófizetési kötelezettségekről, fontosabb változásokról


Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk magánszemély adózóinkat, hogy a 2020. évi adókötelezettségekről szóló értesítőket, befizetési csekkeket postára adtuk. Ahogy azt az értesítő is tartalmazza, magánszemélyek a mellékelt befizetési csekken, vagy banki átutalással, valamint a postai csekken található QR kód beolvasásával, illetve az elektronikus fizetési szolgáltatás igénybevételével kényelmesen, sorban állás nélkül is teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket.

Az adófolyószámlájuk egyenlegéről a vállalkozásokat 2020. február 18-án a cégkapura, az egyéni vállalkozókat pedig az értesítési tárhelyükre 2020. február 19-én megküldött értesítővel tájékoztattuk. Felhívjuk figyelmüket, hogy az adószámmal rendelkező adóalanyok banki átutalással tehetnek eleget az adófizetési kötelezettségüknek (kérjük a közlemény rovatban az adószámot vagy könyvelési azonosítót feltüntetni szíveskedjenek).

Az I. félévre esedékes késedelmi pótlékmentes befizetési határidő 2020. március 16., a II. félévre esedékes késedelmi pótlékmentes befizetési határidő 2020. szeptember 15.

Tájékoztatjuk, hogy a bevallási/bejelentési kötelezettségüknek vállalkozások, jogi személyek, egyéni vállalkozók elektronikus úton kötelesek eleget tenni az E-ÖNKORMÁNYZAT felületen keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap). Azokat az egyéb ügyeket, amelyekben nyomtatvány nem áll rendelkezésre, az E-papír szolgáltatás használatával intézhetik (https://epapir.gov.hu/).

Az E-ÖNKORMÁNYZAT Portálon elérhető szolgáltatások: ügyindítás, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés, elektronikus fizetési szolgáltatás. Amennyiben ügyei intézésében meghatalmazott/képviselő jár el, kérjük a nyomtatványok között megtalálható Meghatalmazás nyomtatvány előzetes megküldéséről gondoskodni szíveskedjenek a sikeres ügymenet érdekében.

Tájékoztatjuk, egyéni vállalkozó adózóinkat, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (6) bekezdése értelmében az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint a jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el. Egyéni vállalkozó és jogi képviselőként bejelentett adózóink tehát minden, törökbálinti adókötelezettségükről elektronikus úton, a tárhelyükön keresztül kapnak értesítést, illetve elektronikus úton kötelesek az ügyintézésre.

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy amennyiben gépjármű tulajdonjogában történt változás, azt bármely Okmányirodában (a Törökbálinti Polgármesteri Hivatallal egy épületben is megnyílt Kormányablakban), ingatlan tulajdonjogában történt változást pedig az Adóirodán kell bejelenteni az adókötelezettség megállapítása, megszüntetése érdekében legkésőbb a tulajdonosváltozást követő év január 15. napjáig.

Magánszemélyek elektronikus ügyintézésének lehetősége

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózóinkon túl a magánszemélyek számára is lehetőség van az elektronikus út választására. Elektronikus kommunikációt választó magánszemélyek az ügyfélkapun keresztül tarthatnak kapcsolatot a hivatallal. Amennyiben magánszemély ügyfelünk a továbbiakban elektronikus kapcsolattartásra kíván áttérni, erre irányuló kérelmét E-papíron megküldött, vagy postán megküldött nyilatkozatban, illetve személyesen jelezheti a hivatal felé. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus kapcsolattartásra történő átállás esetén a továbbiakban az ügyintézés postai úton nem, kizárólag elektronikusan zajlik és a befizetések teljesítése is átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel történik, csekket nem küldünk az adózó részére. Az elektronikus út igénybevétele gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé (a nap 24 órájában intézhetik ügyeiket, nem kell a tértivevényes levelekért a postára menniük, lekérdezhetik ügyeiket, bevallásaikat, számlaegyenelegeiket, fizethetnek elektronikusan otthonról is stb.).

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az adózóink számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése

A https://e-onkormanyzat.gov.hu  oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl.: iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó, gépjárműadó stb.) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl.: ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. (Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra, ez nem jelent problémát.)

Amennyiben a megküldött értesítőben foglaltakhoz, vagy a helyi adókhoz kapcsolódóan bármilyen kérdésük van, kérjük, forduljanak az Adóiroda munkatársaihoz. Személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban (Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79.) a következő időpontokban: hétfőn 13 órától 17.30-ig, szerdán 8 órától 12 óráig, és 13 órától 16.30-ig, pénteken 8 órától 12 óráig, további tájékoztatás az e-mail címen, illetve a 06-23/335-021 központi telefonszámon kérhető.


Törökbálint, 2020. február 24.

Kailinger Ildikó jegyző
a helyi adóhatóság vezetője