NORMA projekt

NORMA projekt hírlevél 1. szám - Újévi polgármesteri üdvözlő a partnereknek

2017. január


Elek Sándor polgármester

Kedves Projekt Partnereink!

Sikerrel zártuk a NORMA projekt (HU11-0001-A1-2013) első félévét. Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel a féléves együttműködésünk legfontosabb pillanatait. Az eddigi eredményekből inspirálódva kívánok Önöknek sikerekben gazdag újévet és eredményes együttműködést!

Tisztelettel: Elek Sándor polgármester

A Norvég Alap támogatásával Törökbálint ambiciózus projektre vállalkozik a közösség szükségleteinek kielégítéséért, szolgáltatási színvonalának növelése és működésének megerősítése által.

Az általános cél a humán intézményi kapacitások növelése fizikai és szellemi síkon is az élethosszig tartó tanulás elvére építve és a Norvég tapasztalatok alkalmazása a Norvég partnerrel – Lillehammeri Egyetem és Lillehammer Város Önkormányzata - való bilaterális együttműködés keretében. A projekt során olyan témák kerülnek elő, mint a város közép és hosszú távú fejlődésének meghatározása, helyi és kistérségi vállalkozások támogatása és ösztönzése, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség. A partnerség kiterjed a szomszédos településekre - Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor - és regionális hatóságokra és intézményekre – HUNAGI, PMKIK, Telenor Magyarország Zrt.  –, akik szakértő támogatást nyújtanak az egyes területeken.

NORMA projekt

Elindult a NORMA projekt!

2016.06.01.

Törökbálint a HU11-0001-A1-2013 jelű Norvég Alap pályázat kedvezményezettjeként kistérségi gazdasági együttműködést kezdeményez Tárnok, Diósd, Sóskút és Pusztazámor részvételével.

A projektindító kerekasztal beszélgetésen a partner önkormányzatok polgármesterei és dr. Aradszki András államtitkár, országgyűlési képviselő, továbbá Földvári László törökbálinti alpolgármester és dr. Niklasz László tanácsadó vettek részt. Az államtitkár úr a kerekasztalt megnyitó beszédében kifejezte, hogy egyetért a projekt céljaival és a térségi (járási) gazdaságfejlesztési együttműködés gondolatával, valamint további támogatásáról biztosította az érintett önkormányzatokat.

A kerekasztalról készült videó

A kerekasztal résztvevői
Sajtótájékoztató fotó
Sajtótájékoztató fotó

Projektindító sajtótájékoztató Törökbálinton

2016.06.07.

A NORMA projekt az informatikai alapú gazdaságfejlesztésen túl a munkahelyi esélyegyenlőséget, a kis és közép vállalkozások képzését és Törökbálint településfejlesztési koncepcióját is megalapozza.

A projekt céljai a törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Házban megrendezett sajtótájékoztatón kerültek bemutatásra.

Elek Sándor polgármester nyitó beszédében hangsúlyozta a közös gondolkodás és tudásátadás szerepét a független gazdaság megteremtésében. Ezután Dr. Niklasz László tanácsadó részletes szakmai tájékoztatást adott a projektről, melynek célja többek között az informatikai alapú gazdaságfejlesztés és befektetés támogatás; az élethosszig tartó tanulás intézményi kapacitásfejlesztésben való hasznosítása; távmunka és esélyegyenlőségi program kidolgozása; valamint Törökbálint fejlődésének közép és hosszú távú meghatározása. A rendezvényen részt vettek a partner önkormányzatok képviselői is: Bogó László Diósd, Szolnoki Gábor Tárnok polgármesterei és Földvári László Törökbálint alpolgármestere is nyilatkozott a sajtó képviselői előtt.

A sajtótájékoztatóról készült videó

A tanulmányúton résztvevők és a norvég vendéglátók

Lillehammeri tanulmányút – norvég mintákat követve

2016.06.27.

A norvég minták és gyakorlatok átemelése fontos eleme a projektnek. A norvég partnerek nem csak az élethosszig tartó tanulásban mutatnak példát, hanem a térségi gazdaságfejlesztésben és marketingstratégiában való együttműködésben is jeleskednek.

A lillehammeri tanulmányúton kilenc fő vett részt, többek között Szolnoki Gábor, Tárnok polgármestere, Földvári László Törökbálint alpolgármestere és dr. Szentmiklósi-Tóth Tamás képviselő.

A tanulmányúton norvég partnereink megismertettek minket az innováció és vállalkozás ösztönzés helyi eredményeivel. Megismerkedtük a városháza modern ügyfélszolgálatával és ellátogattunk a regionális szinten működő vállalkozói inkubátor központba is. Az innovatív példákból inspirálódva a tanulmányi úton szerzett tapasztalatokat a Törökbálint és térsége gazdaságfejlesztési modelljének megalkotásában és a polgármesteri hivatal humán erőforrás fejlesztési programjában kamatoztatjuk majd. A life long learning központot (LUC) működtető Lillehammeri Egyetem e-learning tananyagok (innováció, esélyegyenlőség) fejlesztésében működik közre.

A tanulmányúton résztvevők és a norvég vendéglátók
Városfejlesztés közösen
Városfejlesztés közösen

Városfejlesztés közösen

2016.07.14.

Törökbálint város jövőjének meghatározása közös feladat, melyért a lakosság, civil egyesületek, a stratégiai munkacsoport és a városvezetés együtt dolgozik. Így a NORMA projekt gazdaságfejlesztési törekvései a városfejlesztési stratégia szerves részévé válnak.

A NORMA projekt keretében június óta készül Törökbálint településfejlesztési koncepciója és stratégiája, mely közép és hosszútávon határozza meg a város jövőjét.

A koncepció kidolgozása kapcsán különösen fontosnak tartjuk a lakosság bevonását a jövőkép meghatározásába, ezért ún. stratégiai munkacsoportot alapítottunk, a civil szféra bevonásával. Lakossági kérdőívet adtunk közre a jövőképpel kapcsolatos vélemények megismerésére. A lakossági kérdőívre adott válaszok rávilágítottak településünk erősségeire: a családias, barátságos közösségre, a fejlett kulturális életre, az egészséges zöld környezetre. Célunk egy olyan jövőkép meghatározása, mely a helyi vállalkozásfejlesztés támogatása mellett, az életminőség emelését és a közösség fejlődését is biztosítja. A koncepciót megalapozó tanulmány elkészült, a célrendszer kialakítása, és a stratégia elkészülése 2017 márciusára várható.

Regionális gazdaságfejlesztési konferencia Törökbálinton

Regionális gazdaságfejlesztési konferencia Törökbálinton

2016.11.17.

A készülő gazdaság fejlesztési modell a partner települések közötti együttműködés alapja. A közös munka eddigi eredményeit és az összehangolt törekvéseket a regionális konferencián mutattuk be.

Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint együttműködésben közös térségi gazdaságfejlesztési modellt hoz létre a projekt keretében. Célunk egy olyan rugalmas rendszer kialakítása, mely támogatja a települések közötti koordinációt, erőforrás elosztást és együttműködést, és ehhez közös stratégiát alakít ki a jövőbeni befektetés-ösztönzés érdekében.

Az együttműködés alapját a közös térinformatikai alapú döntés-előkészítő/támogató, illetve a befektetés-támogatási információs rendszerek képezik. A modell véleményezésében a Telenor Zrt. és a PMKIK, mint gazdasági partnereink vesznek részt. A közös munka eredményeként a Pro Régió Kft. irányításával elkészült a modellt megalapozó tanulmány és a fejlesztési koncepció vázlata. Ezek alapján a stratégiai modell 2017. február közepére készül el. A közös gondolkodás mérföldköve a regionális konferencia volt, ahol hazai partnereink bemutatták, hogyan járulnak hozzá a térségi gazdaságfejlesztéshez, illetve norvég partnereink ismertették az e területen szerzett tapasztalataikat.

Összefoglaló videó a konferenciáról