Közösségi költségvetés
Beérkezett javaslatok

Közösségi költségvetés tájékoztató

Kedves törökbálinti lakosok!

A Képviselő-testület döntött arról, hogy Törökbálint Város Önkormányzata – sok más önkormányzathoz hasonlóan – 2023-ban elindítja a közösségi költségvetést.

2023. évben 60 millió forint felhasználására várjuk a lakosság fejlesztési ötleteit, javaslatait. Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk az itt élőket közös gondolkodásra, párbeszédre, tervezésre ösztönözni, bevonni a költségvetési tervezési folyamatba. A közösségi költségvetés révén a törökbálinti polgárok konstruktívan és értékteremtő módon maguk is tehetnek a közösségért. Először javaslatokat tehetnek, majd szavazhatnak is arról, miket valósítson meg az önkormányzat a közösségi költségvetésre rendelkezésre álló keretből.

Kik vehetnek részt?

Minden 16. életévét betöltött, törökbálinti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos beadhatja ötletét, majd részt vehet a szavazásban. Az ötletek beadásához, illetve a szavazáshoz regisztrálni kell a honlapon, vagy ki kell tölteni – a szükséges adatok megadásával – a papíralapú űrlapot.

Körzetek:

Törökbálint területét 6 körzetre osztottuk fel, az alábbiak szerint:

 1. Ófalu, Városközpont
 2. Újtelep
 3. MÁV-telep, Téglagyár, Malomdűlő, Idamajor, Virágtanya
 4. Tükörhegy
 5. Annahegy, Rudáktelep, Újliget
 6. Szabadházihegy, Pistály

A rendelkezésre álló 60 millió Ft a 6 körzet között oszlik el, körzetenként 10 millió Ft-ig valósulhatnak meg a lakossági ötletek, javaslatok.

Hány javaslatot küldhetnek be?

Egy javaslattevő bármennyi ötletet beadhat a saját körzetét érintően és más körzetekre vonatkozóan is. Szavazni viszont körzetenként csak egy ötletre lehet.

Mikor?

 • Ötletek beadása, lakossági javaslattétel: 2023. április 15. és május 31. között.
 • Önkormányzati előszűrés: jogi, illetékességi és költségvizsgálat április 15. és június 30. között.
 • A Közösségi Költségvetési Tanács (továbbiakban: KKT) - tagjai Törökbálint Város tanácsnokai – közösségi szempontok alapján tovább szűkíti az előszűrésen már véleményezett javaslatokat 2023. augusztus 15-ig.
 • Szavazás: a megvalósításra javasolt ötletekről online vagy papír alapon lehet szavazni 2023. szeptember 1. és október 31. között.
 • Megvalósítás: a kiválasztott ötleteket legkésőbb 2024. december 31-ig valósítja meg az önkormányzat.

Milyen ötletek adhatók be?

 • Az ötletek kizárólag új beruházásra, fejlesztésre irányulhatnak, vagyis felújításra, karbantartásra nem. Példák lehetnek: közösségi terek kialakítása, fásítás, játszótéri fejlesztések, köztéri szobrok, utcabútorok elhelyezése, stb.
 • Közérdekű, egy településrész vagy az egész település szempontjából lényeges fejlesztésre, beruházásra irányuljon a javaslat. A cél olyan ötletek beadása, amelyek megvalósításuk esetén minél több lakó számára jelenthetnek kikapcsolódást, valamilyen könnyítést vagy újítást a lakókörnyezetükben.
 • Az ötlet megvalósításának bele kell férnie a megadott keretbe (körzetenként összesen 10 millió Ft). Természetesen az ötlet beadójának nem kell tudnia pontosan „beárazni” az ötletet, a későbbiekben, a hivatal által végzett szakmai ellenőrzés keretében kerül megállapításra a megvalósítás becsült költsége, de lényeges, hogy egyszeri fejlesztéssel megvalósítható legyen, tehát ne igényeljen folyamatos, több évre áthúzódó tevékenységet, illetve ne járjon számottevő mértékű, ismétlődő költséggel.
 • Kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő közérdekű javaslatok küldhetők be, vagyis magáningatlanokat érintőek nem.
 • Az ötlet illeszkedjen az alábbi célok valamelyikéhez:
  1. Környezetvédelem, természetvédelem (pl. fásítás,)
  2. Sport, szabadidő, kikapcsolódás, programok (pl. felnőtt, illetve gyermek játszóeszközök elhelyezése,)
  3. Mobilitás (pl. biciklisávok kijelölése, biciklitárolók elhelyezése,)
 • Egy személy több ötletet is beadhat, azok száma nem korlátozott.
 • A javaslatnak tartalmaznia kell a pontos helyszín megjelölését, az ötlet rövid leírását, meg lehet adni esetleges költségbecslést, és lehetőség van fotók, vázlatok feltöltésére is. Röviden le kell írni azt is, hogy milyen közérdekű célt szolgál, mire kínál megoldást a javaslat.

Mit kell megadni a javaslattételhez?

 • el kell fogadni az adatkezelési szabályzatot,
 • meg kell határozni az ötlet helyét a lehető legpontosabban (lehet ez utca-házszám, kereszteződés, park, sarok, bármi, ami segíti a hivatali munkatársakat a pontos hely meghatározásában),
 • a javaslat témájának megadása,
 • azt, hogy mely lakosságcsoport számára lehet hasznos az ötlet,
 • adjon nevet (címet) a javaslatnak,
 • majd részletesen írja le az ötletet,
 • becsülje meg a javasolt beruházás, rendezvény költségét,
 • nevét, lakcímét, e-mail címét.

Hogyan adhatok be egy ötletet?

Online: az önkormányzat honlapján regisztrációt követően másfél hónapon át - április 15. és május 31. között – folyamatosan lesz erre lehetőség.

Személyesen, papíron: Polgármesteri Hivatal recepcióján található nyomtatvány kitöltésével a recepción elhelyezett dobozba mindenki leadhatja tetszőleges számú javaslatát, hivatali munkaidőben.

Hogyan lesz az ötletből valóság?

A javaslattétel határidejének lejárta után (2023. május 31.)

 • hivatali előszűrés következik június 30-ig, amely a beérkezett javaslatok megvalósíthatóságának vizsgálatát szolgálja. A polgármesteri hivatal munkatársai a beérkezett ötleteket nyilvántartásba veszik, egyesítik a nagyon hasonló ötleteket, kiszűrik a nem értelmezhető javaslatokat. A vizsgálat pénzügyi, jogi, városkép, városfejlesztési szempontokra terjed ki:
  • megbecsülik, hogy a javaslat belefér-e a pénzügyi keretbe,
  • megvizsgálják, hogy önkormányzati hatáskörben van-e,
  • megfelel-e a hatósági előírásoknak,
  • nem ütközik-e valamilyen jogszabályi előírásba,
  • nincs-e már arra a feladatra keret meghatározva az éves költségvetésben.
 • Ezután megállapítják az ötlet földrajzi helyét a városban.

 • Ezt követően az előszűrésen véleményezett ötleteket a Közösségi Költségvetési Tanács (továbbiakban: KKT) közösségi szempontok alapján tovább szűkíti július 1. és augusztus 15. között. A KKT tagjai: Törökbálint Város tanácsnokai. Az előzetesen megvalósíthatónak ítélt ötletek közül a KKT dönti el, hogy melyekről lehet szavazni.
 • Minden beérkezett ötletet közzéteszünk a város honlapján, illetve ugyanazokon a felületeken, ahol a tájékoztató kihelyezésre kerül.
 • Mindazokról az ötletekről, amelyek a KKT előszűrést követően megvalósításra alkalmasnak minősültek, szavazni lehet szeptember 1. - október 31. között. A szavazás történhet az online felületen vagy szavazólapon, amelyet a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett szavazóládában lehet leadni. Szavazni csak körzetenként egy-egy ötletre lehet, azaz egy szavazó összesen 6 ötletre szavazhat.
 • A szavazás határidejét követően a szavazatok száma alapján kialakul az ötletek sorrendje. A rendelkezésre álló keretösszegre tekintettel megállapításra kerül a szavazás eredménye.  Ezután kihirdetik a nyertes javaslatokat: a legnagyobb támogatottságot élvező ötlettől a legkevesebb szavazatot elnyert felé haladva a keretösszeg kimerüléséig valósulhatnak meg a projektek. A nyertes ötletek a szükséges fedezet biztosításával bekerülnek a következő évi költségvetésbe.
 • A 2023. évben kiválasztott ötleteket legkésőbb 2024. december 31-ig megvalósítja az Önkormányzat.
 • A honlapon a megvalósítás állásáról a lakosok folyamatos tájékoztatást kapnak.