Most: 9°C szitálás, gyenge eső, Ma: min: 8°C max:10°C intenzív eső, További...
     
Dokumentumok
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos jogszabályok

Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos jogszabályok

2017.09.13.   [282 KB]

Kivonatos törvényi háttér (részletek):

  • 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
  • 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Tovább »

Az M0 autóút Annahegyi pihenő térsége és Érd közúthálózati kapcsolatrendszerének vizsgálata

Az M0 autóút Annahegyi pihenő térsége és Érd közúthálózati kapcsolatrendszerének vizsgálata

2017.08.28.   [5438 KB]

Jelen hálózati tanulmány Diósd, Törökbálint és Érd városok önkormányzatai megbízásából a „Diósd, Érd és Törökbálint Anna-hegy térségi településrészeinek M0 autóúthoz való kapcsolódását biztosító új csomópont kialakítását megalapozó közlekedési vizsgálat és a térség egyéb közúthálózati problémáira javaslat elkészítése” c. tervezési megbízás keretében készült el.

A feladat elsődleges célja a vizsgálat tárgyát képező gyorsforgalmi úti csomóponti kapcsolatok megvalósíthatóságának – a kialakításra vonatkozó előírások alapján történő – vizsgálata, az új hálózati megoldások indokoltságának vizsgálata a távlati úthálózatot rögzítő dokumentumokban való szerepeltetést megcélozva.

Tovább »

Örökségvédelmi hatástanulmány épített örökség munkarésze

Örökségvédelmi hatástanulmány épített örökség munkarésze

2017.08.13.   [10146 KB]

Jelen dokumentáció Törökbálint Város Önkormányzata megbízásából készült, a Településkép minőségi átalakításáról szóló önkormányzati rendelet alátámasztó munkarészeként.

Tovább »

Településképi rendelet-tervezetet

Településképi rendelet-tervezetet

2017.08.11.   [693 KB]

A rendelet célja Törökbálint építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében, a település történeti múltját, építészeti kultúráját és polgárainak önbecsülését, identitását elősegítő épületek, épületrészek, építmények, illetve az azok által létrehozott utcák, terek, szobrok egészben vagy részben történő megőrzése, minőségi fejlesztése a jövő nemzedékek számára,a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.

Tovább »

Településképi Arculati Kézikönyv

Településképi Arculati Kézikönyv

2017.08.11.   [16879 KB]

A településképi arculati kézikönyv Törökbálint teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyv célja a település fejlődésének, örökségének településképi és városszerkezeti szempontból történő bemutatása, valamint az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése.

Tovább »

Törökbálint településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárásban

Törökbálint településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárásban

2017.07.14.   [4068 KB]
Jelen módosítások a Hatályos Szabályozási terve elfogadása óta felmerült önkormányzati és lakossági észrevételek és módosítási igények átvezetése, valamint magasabb rendű jogszabályi környezet változása miatt vált szükségessé.

Tovább »

Eltérő karakterű területek, természetvédelmi területek

Eltérő karakterű területek, természetvédelmi területek

2017.06.27.   [1161 KB]

Törökbálint az agglomerációra jellemző magas fokú beépítettség ellenére sok zöldfelülettel rendelkezik, melyek jelentős része a környező erdőkhöz tartozik. A várost övező erdők nagy része helyi természetvédelmi oltalom alatt áll, a természeti kincsek megőrzése és a jóléti funkciók erősítése mind a helyi lakosság, mind a tágabb környezet számára vitathatatlan fontosságú.

Tovább »

2017. évi II. féléves munkaterv

2017. évi II. féléves munkaterv

2017.06.23.   [177 KB]
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi II. féléves munkaterve

Tovább »

Közbeszerzési statisztikai összegezés

Közbeszerzési statisztikai összegezés

2017.06.01.   [396 KB]
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

Tovább »

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

2017.06.01.   [966 KB]
Törökbálint Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata - 2017.

Tovább »