Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal telefonkönyve

Központi telefonszám: (23) 335-021

Ingyenesen hívható zöld szám: (80) 202-273, központi faxszám: (23) 336-0393

A részletekért kattintson a táblázat sorára
Név Iroda Beosztás Mellék Épület
Aradi Nóra Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Ösztöndíjas 260 GL Outlet Center aradi.nora környezetvédelmi ügyek
Balogh Zsuzsanna Adó Iroda Adóügyi ügyintéző 227 GL Outlet Center balogh.zsuzsanna végrehajtás, méltányosság ügyek
Beringerné Schlemmer Andrea Hatósági Iroda Hagyatéki ügyintéző 289 Ügyfélszolgálat beringerne.s.andrea hagyatéki ügyek, köztemetések, általános ügyfélszolgálat 
Berkesi István Jegyzői Iroda Jegyzői koordinátor 225 Központi épület berkesi.istvan jegyzői koordinátor
Bimbó Andrásné Adó Iroda Adóügyi ügyintéző 273 GL Outlet Center bimbo.andrasne adókönyvelés, átvezetések, visszautalások, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj ügyek
Bódog Gergely Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Vagyongazdálkodási munkatárs 295 GL Outlet Center bodog.gergely Vagyongazdálkodási munkatárs
Bolvári Adrienn Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Vagyongazdálkodási ügyintéző 278 GL Outlet Center bolvari.adrienn
Csányi István Balázs Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Vagyongazdálkodási ügyintéző 264 GL Outlet Center csanyi.i.balazs vagyongazdálkodás
Csenger-Zalán Annamária Főépítész 291 GL Outlet Center foepitesz
Cserna Mária Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Műszaki ügyintéző 290 GL Outlet Center cserna.maria
Dobos Tünde Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 256 Főépület dobos.tunde
dr. Horti István Polgármesteri Kabinet Kabinet vezető   Központi épület horti.istvan kabinet vezető
dr. Radácsi Zsuzsanna Jegyzői Iroda Jegyzői referens 248 Központi épület radacsi.zsuzsanna
Elek Sándor Polgármester  231 Központi épület polgarmester
Erdélyi Hajnalka Jegyzői Iroda Személyügyi ügyintéző 241 Központi épület erdelyi.hajnalka
Erdélyi Imréné Jegyzői Iroda ügyintéző 222 GL Outlet Center erdelyi.imrene iktatás
Fehérvizi Gézáné Pénzügyi Iroda Könyvelési csoportvezető 223 Központi épület fehervizi.gezane könyvelési ügyek
Földvári László Alpolgármester 292 Központi épület foldvari.laszlo beruházásokért felelős alpolgármester 
Géczy Krisztián   Alpolgármester   Központi épület geczy.krisztian társadalmi megbízatású alpolgármester
Hajdú Pálné Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 256 Főépület hajdu.palne
Havasiné Kovács Zsuzsanna Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda ügyintéző 210 GL Outlet Center havasine.k.zsuzsanna közútkezelői ügyek, behajtási engedélyek
Heiszer Csaba Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Műszaki ügyintéző 275 GL Outlet Center heiszer.csaba építéshatósági ügyek 
Hidvégi Etelka Jegyzői Iroda ügyintéző 242 GL Outlet Center hidvegi.etelka iktatás
Horváth Attila Adó Iroda Adóügyi ügyintéző 226 GL Outlet Center horvath.attila
Horváthné Nagy Emilia Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 253 Központi épület horvathne.n.emilia
Huppauer Irma Anikó Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 249 Központi épület huppauer.aniko banki utalások
Iványi-Sipos Rita Adó Iroda Adóügyi ügyintéző 272 GL Outlet Center ivanyi.s.rita iparűzési ügyek
Juhászné Bartkó Brigitta Hatósági Iroda Ipar-kereskedelem 279 GL Outlet Center juhaszne.b.brigitta kereskedelmi ügyek
Jurák Franciska Adó Iroda Adóügyi ügyintéző 283 GL Outlet Center jurak.franciska építmény, telek, talajterhelés, idegenforgalmi adók
Kailinger Ildikó Jegyző  230 Központi épület jegyzo
Kalló Dénes Jánosné Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 219 Központi épület kallo.agnes
Kálmán Zsoltné Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 259 Központi épület kalman.zsoltne statisztika
Kassai Annamária Hatósági Iroda Irodavezető 237 GL Outlet Center kassai.annamaria birtokvédelem
Katona Tímea Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda 263 GL Outlet Center katona.timea
Koi Gabriella Zsuzsa Pénzügyi Iroda Pénztáros 255 központi épület koi.g.zsuzsa pénztáros
Koltainé Balázs Katalin Adó Iroda Adóügyi ügyintéző 274 GL Outlet Center koltaine.b.katalin
Kovács Béla András Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Irodavezető 220 GL Outlet Center kovacs.bela építéshatósági ügyek 
Kovács Károly Hatósági Iroda - Városrendészeti Csoport Csoportvezető 235 Ügyfélszolgálat kovacs.karoly csoportvezető
Kovács Paula Jegyzői Iroda Személyügyi ügyintéző 244 Központi épület kovacs.paula személyügy
Kovácsné Nagy Gabriella  Jegyzői Iroda ügyintéző 239 Központi épület kovacsne.n.gabriella szerződés nyilvántartás
Lak Csaba Hatósági Iroda - Városrendészeti Csoport Közterület-felügyelő 280 Ügyfélszolgálat lak.csaba Közterület-felügyelő
Lak Imréné Hatósági Iroda Anyakönyvvezető 282 Ügyfélszolgálat lak.imrene anyakönyvvezetés
László Mária Jegyzői Iroda Irattáros 212 GL Outlet Center laszlo.maria iktatás
Lehoczkiné Németh Éva Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda 217 GL Outlet Center lehoczkine.n.eva pályázati ügyek
Lőrincz Gábor Jegyzői Iroda Informatikus 251 GL Outlet Center lorincz.gabor informatika
Lukács Tímea Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 246 Központi épület lukacs.timea
Menczingerné Bokor Andrea Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Vagyongazdálkodási ügyintéző 267 GL Outlet Center menczingerne.b.andrea
Molnár Klára Jegyzői Iroda 238 Központi épület molnar.klara bér és munkaügy
Nagy Adrienn Polgármesteri Kabinet Polgármesteri asszisztens 231 Központi épület nagy.adrienn polgármesteri asszisztens
Nagy Gertrúd Jegyzői Iroda telefonközpontos 100 Ügyfélszolgálat nagy.gertrud  telefonközpontos
Novinszky Zoltánné Adó Iroda Adóügyi ügyintéző 258 GL Outlet Center novinszky.zoltanne építmény és telekadó ügyek
Orbók Annamária Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Ügyintéző 276 GL Outlet Center orbok.annamaria  
Palkovics Ferenc István Hatósági Iroda - Városrendészeti Csoport Közterület-felügyelő 280 Ügyfélszolgálat palkovics.ferenc közterület-felügyelő
Pallai Ferencné Hatósági Iroda Szociális ügyintéző 287 GL Outlet Center pallai.ferencne rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakbértámogatás, lakáscélú támogatási ügyek (szoc.pol.), méltányos ápolási díj ügyek, szilárd hulladék szállítási díj mérséklési ügy
Pintér Veronika Jegyzői Iroda Jegyzői asszisztens 230 Központi épület pinter.veronika jegyzői asszisztens
Pozsgai Mónika Hatósági Iroda Szociális ügyintéző 288 Ügyfélszolgálat pozsgai.monika átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás, szociális tanulmányi ösztöndíj, Bursa felsőoktatási ösztöndíj 
Schliesshahn Henrikné Jegyzői Iroda Aljegyző, irodavezető 234 Központi épület aljegyzo
Sóhajda Anett Polgármesteri Kabinet Szervezési ügyintéző 228 Központi épület sohajda.anett
Somogyi István Polgármesteri Kabinet polgármesteri kabinet főnök / polgármesteri referens 266 Központi épület somogyi.istvan polgármesteri kabinet főnök / polgármesteri referens
Strasszer Károlyné Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Építéshatósági ügyintéző 247 GL Outlet Center strasszer.karolyne építéshatósági ügyek 
Szabó Tünde Adó Iroda Adóügyi ügyintéző 271 GL Outlet Center szabo.tunde gépjárműadó
Székely Kata Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet 236 Központi épület szekely.kata
Szekér Klára Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Építésügyi ügyintéző 250 GL Outlet Center szeker.klara  
Szilágyi-Nagy Anna Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda   285 GL Outlet Center szilagyi-n.anna  
Szilvágyiné Soós Emese Jegyzői Iroda ügyintéző   GL Outlet Center szilvagyine.s.emese
Szmetana György Tibor Belső ellenőrzési vezető 268 Központi épület szmetana.gyorgy belső ellenőrzés
Szűcs Istvánné  Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 214 Központi épület szucs.istvanne számlázási ügyek
Tóth Viktor Hatósági Iroda - Városrendészeti Csoport Közterület-felügyelő 280 Ügyfélszolgálat toth.viktor közterület-felügyelő
Török Zsuzsanna Adó Iroda Irodavezető 270 GL Outlet Center torok.zsuzsanna
Török-Hammer Katalin Polgármesteri Kabinet 284 Központi épület torok.h.kata temetési segély, gyógyszertámogatás 
Túri Anikó Judit Hatósági Iroda - Városrendészeti Csoport Városrendészeti titkárnő 280 Ügyfélszolgálat turi.aniko városrendészeti titkárnő
Varga Vanda Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 214 Központi épület varga.vanda
Vargáné Balogh Tünde Pénzügyi Iroda Pénzügyi ügyintéző 213 Központi épület vargane.b.tunde szerződések
Varga-Nemcsók Mónika Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Környezetvédelmi ügyintéző 296 GL Outlet Center varga.n.monika környezetvédelmi ügyek
Vida Imréné Pénzügyi Iroda  irodavezető-helyettes  243 Központi épület vida.imrene  irodavezető-helyettes