Most: 25°C zivatar záporesővel, Ma: min: 20°C max:30°C zivatar záporesővel, További...
     
Új Városháza közbeszerzése

Tájékoztatás az ajánlattételi határidő módosításáról

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Törökbálint Város Önkormányzata (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.) ajánlatkérő által 2017. május hó 24. napján megküldött ajánlattételi felhívással „Törökbálint Város Önkormányzata részére új városháza építése” tárgyában indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a végleges ajánlattételhez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtom.

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által kiküldött kiegészítő tájékoztatásban foglaltak a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció módosítását eredményezték, ajánlatkérő a módosítás tartalmát figyelembe véve az ajánlattételi határidőt a Kbt. 56.§ (4) szakaszával összhangban módosítja.

A módosított ajánlattételi határidő 2017. július hó 11. napja 13:00 óra.

Budapest, 2017. július hó 06.

Törökbálint Város Önkormányzata képviseletében

Dr. Lukács Gergely


Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

  Megtekintés (pdf)

Kiegészítő tájékoztatások

 • Kiegészítő tájékoztatás II.
 • Kiegészítő tájékoztatás III.
 • Kiegészítő tájékoztatás III., 1. sz. melléklet
 • Kiegészítő tájékoztatás IV.
 • Kiegészítő tájékoztatás V.
 • Kiegészítő tájékoztatás V., 1. sz. melléklet
 • Kiegészítő tájékoztatás VI.
 •   Letöltés (zip)

  Végleges ajánlattételi felhívás, átdolgozott műszaki tartalom és költségvetések

 • Végleges ajánlattételi felhívás
 • 1. sz. melléklet - A végleges ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
 • 2. sz. melléklet - Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták
 • 3. sz. melléklet - Vállalkozási szerződés
 • Árazatlan költségvetések
 • Műszaki tervek
 • Villamos tervezői nyilatkozat
 • Épületgépész tervezői nyilatkozat
 •   Letöltés (zip)

  Jegyzőkönyvek

  Építési engedély