A digitális átállás szociális támogatása


A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény valamint a 4/2013. (I.18.) NMHH rendelet alapján a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati televízió (M1, M2, Duna TV, Duna World) digitális adásainak vételéhez szükséges feltételek előteremtéséhez.

Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás igénylésének napján

Az említett jogszabályok alapján szociálisan rászorultnak az tekintendő, aki az alábbi támogatások, segélyek valamelyikében részesül:

  • rendszeres szociális segély
  • lakásfenntartási támogatás
  • ápolási díj
  • időskorúak járadéka
  • saját jogon nevelési ellátás
  • fogyatékossági támogatás
  • vakok személyi járadéka
  • saját jogon kapott hadigondozotti ellátás
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

Szociálisan rászorultnak tekintendő továbbá az is, aki

Állami támogatás háztartásonként egy jogosult számára adható.

Az NMHH a Magyar Államkincstártól, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól valamint a helyi önkormányzatoktól bekért adatok alapján létrehozott egy adatbázist, amely településenként tartalmazza a támogatásra rászorulók adatait. E nyilvántartás alapján az NMHH megbízásából a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérői minden rászorulót felkeresnek a jogosultság megállapítása céljából.

A felmérők feladata, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatás igénybevételének feltételéről, a választható támogatási formákról, továbbá segítséget nyújtsanak az igénylőlap kitöltésében. A felkeresett személy a kitöltött igénylőlapot rögtön át is adhatja a felmérőnek, vagy saját döntése szerint visszaküldheti postán is.

Törökbálinton a felmérők látogatása 2013. június 15-ég esedékes.

Amennyiben a KSH megbízottja a rászoruló személyt háromszori megkeresés után sem éri el, az NMHH postán küldi meg a tájékoztatót valamint az igénylőlapot, melyet kitöltve a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell visszaküldeni.

Az a személy, aki a rászorultsági feltételeknek megfelel, ennek ellenére sem személyesen, sem pedig postán nem keresték őt meg a támogatás igénylése céljából, az igénylőlap kitöltésével és visszaküldésével igényelheti a támogatást. Ilyen módon az igénylések a település digitális átállását követő 30 napon belül nyújthatók be. Törökbálinton az átállás napja július 31-e, tehát a kérelmeket augusztus 30-ig lehet ezen az úton beadni.

Az elfogadott támogatási igények esetében a digitális vétel biztosításához szükséges eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH gondoskodik.

További információk:

Ingyenes zöldszám: 06-80/38-39-40

E-mail: digitalistv@nmhh.hu

Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 230.

Honlap: www.digitalisatallas.hu

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető a megadott honlapról (ugyanott elérhető a kitöltési útmutató is), továbbá papír alapon beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján is (Törökbálint, Bajcsy-Zs. u. 8.).


Kailinger Ildikó
jegyző